A1Synth, Ltd. je spoločnosť zameraná na syntézy organických látok na objednávku v množstvách od gramov po kilogramy.

Ponúkame:

 • komplexné viackrokové chemické syntézy
 • syntézy špeciálnych nekomerčných a/alebo neznámych látok
 • syntézy katalogizovaných molekúl
 • zvyšovanie a optimalizáciu procesov
 • A1Synth, Ltd. má bohaté skúsenosti so syntézami širokého rozmedzia organických molekúl a môžeme Vám pomôcť pri:

 • Syntézach
  • referenčných štandardov
  • metabolitov
  • pokročilých intermadiátov a stavebných prvkov
 • Extrakcii, izolácii a čistení prírodných produktov
 • Čistení zložitých organických zmesí
 • Naši zamestnanci pozostávajú z vysokokvalifikovaných chemikov s rozsiahlym pôsobením na akademickej pôde i v priemysle, obvykle s niekoľkoročnou laboratórnou praxou v chémii heterocyklov, uhľovodíkov, alkaloidov, peptidov, farmaceutických referenčných štandardov, ako aj s pripravovaním značených zložiek, či metabolitov biologicky aktívnych látok.

  Zameriavame sa na:

 • pracovnú flexibilitu (nie GMP)
 • z ohľadu nákladov efektívnu prácu, a tým ponúkanie konkurencie schopných cien
 • dodávanie rýchlo a načas
 • ochotu prispôsobiť naše služby podľa Vašich požiadaviek
 • A1Synth, Ltd. sa nachádza v srdci Európy v Bratislave, Slovensko, na Slovenskej technickej univerzite, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU Bratislava). Naše laboratóriá sú vybavené modernými zariadeniami vhodnými na syntézy miligramových až niekoľko kilogramových množstiev. Používame špičkové laboratórne vybavenie, ako napríklad:

 • sklenené reaktory (10L a 20L)
 • autoklávy a hydrogenačné zariadenie
 • prístroje na chromatografiu a iné separačné metódy
 • Naše produkty sú charakterizované podľa požiadaviek zákazníka použitím:

 • HPLC
 • GC, GC-MS
 • NMR (pokročilé NMR experimenty na jednoznačné určenie štruktúry tiež poskytujeme na objednávku)
 • elementárnej analýzy
 • IR
 • LC-MS, LC-MS-MS
 • optickej čistoty
 • Na požiadanie poskytujeme detailné správy vrátane experimentálnych procedúr a analytických dát

  So skúsenosťami získanými počas rokov sme prešli na "služby nad výrobu". Zaviazaní inovácii a flexibilite ponúkame "vylepšiť Vašu chémiu", čiže poskytnúť rozsiahlu podporu Vašim snahám vo výskume a vo vývoji. Radi navrhujeme a skúmame nové postupy syntéz vedúce k náročným látkam. Samozrejmosťou je prísne dôverné zaobchádzanie s citlivými údajmi.

  Na ďalšie otázky Vám radi odpovieme cez e-mail office@a1synth.sk

  Ďakujeme za návštevu A1Synth!